Asfaltbelægning af en vej

Hvis man kører en tur rundt i enhver stor by her i landet, vil man opdage at der er vejarbejde rigtig mange steder. Det betyder at transporten for både bilister, cyklister og fodgængere bliver besværliggjort. Men man skal huske på, at vejarbejdet bliver udført, så det kommer til at gavne os alle. Der kan være stor forskel på grundene til vejarbejdet, men mange steder rives dele af vejen op, når der skal udføres noget arbejde. Det betyder at der selvfølgelig også skal etableres en vej igen, når arbejdet er slut. Asfaltbelægning af veje sker på daglig basis i Danmark og de fleste har nok set de store maskiner og lugtet til varm asfalt. Når du kører igennem nogle af de store byer vil du kunne opleve arbejdsmændene klædt i skrigende orange tøj arbejde hårdt på at genetablere den vej, de ødelagde for at udføre et stykke arbejde. Etablering af nye veje sker også ofte og her er det den samme proces, der er i gang. Men hvad er asfalt egentlig og hvordan foregår sådan en asfaltbelægning af en vej? Det vil denne artikel give dig svaret på.

Hvad er asfalt egentlig?

Når man nævner ordet asfalt, tænker mange nok på veje. På alle veje her i landet er belægningen lavet af asfalt. Hvis man skulle bruge den korrekte betegnelse for asfalt, skulle man sige bitumen. Stoffet er en blanding af højmolykære kulbrinter. Selvom asfalt findes naturligt i naturen nogle få steder i verden, fremstiller man i dag asfalten kunstigt. Det sker i forbindelse med raffinering af råolie. Når man fremstiller råolie er det muligt at adskille asfalten fra de andre partikler og dermed har man udvundet asfalt.

Belægning af en vej

Når man tænker på en vej, tænker man automatisk asfalt. Men asfalten er kun det øverste slidlag, som man kan se. Under asfalten består vejen af grus og beton. Dette lag skal kunne bære det tunge pres fra de mange biler, som kommer til at køre på vejen gennem årenes løb. Bærelaget skal både kunne håndtere trykket, men det skal også kunne fordele trykket, således at der ikke opstår huller. De professionelle har forskellige betegnelser for bærelaget alt efter hvor stort et tryk laget skal kunne håndtere. Her skelner man altså i mellem den belastning vejen kommer til at blive udsat for. Der er derfor stor forskel på bærelaget på en stille vilavej og bærelaget på en trafikeret motorvej.

Selve slidlaget på vejen består af en asfaltbelægning. Denne form for overfladebelægning kaldes for asfaltbeton, fordi det består af asfalt og beton. Det betyder at belægningen kun består af 5 % asfalt, mens de resterende 95 % består af grus og sand. For at øge asfaltens viskositet opvarmes det inden det blandes med gruset og sandet. Dette foregår altid på dertil indrettede fabrikker, hvor lastbiler kommer og henter den færdigblandede asfalt. For at kunne lægge asfalten ordenligt, skal blandingen holdes varm. Når blandingen køler, bliver overfladen hård, meget slidstærk, men samtidig smidig, så trykket fra bilerne fordeles rigtigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>