Vil du tilkobles jordvarme i Sorø

Jordvarme er varme der kommer fra jorden, og som fungerer som opvarmer af huse og bygninger.For at kunne gøre dette, er det nødvendigt med et jordvarme baseret naturvarmeanlæg. På den måde kommer jordvarmen fra et kredsløb som består af flere processer, der vil sikre dig varme i dit hus eller din virksomhed i Sorø, på en miljøbevidst måde. Anlægget virker ved at udvinde varme fra jorden, som pumpes rundt i en slange og gennem en pumpe, som kommer i forbindelse med forskellige giftfrie stoffer som bliver til dampe. Et jordvarmeanlæg er derfor ligesom en slags solvarmeanlæg, da det er solen der varmer jorden op. Det genbruger vandet der er i kredsløb. Metoden fungerer også om vinteren, selv i frostvejr, da der altid er varme i jorden. Sådan kan man altid udvinde varme fra sin egen jord i Korsør og udnytte de energiressourcer man har til rådighed, uden at gøre skade på naturen, da metoden vil sænke CO2 udslippet med mellem 50 og 70 procent. Det kan være afgørende hvilken en slags jord din bolig eller bygninger placeret på, for hvor godt det virker, da fugtig jord leder bedst varme.  Jordvarme fungerer som en erstatning af andre opvarmningsmetoder så som oliefyr, træfyr eller el-radiatorer. Foruden de miljømæssige fordele ved jordvarme er der stort set ingen vedligeholdelse af et jordvarmeanlæg. Et jordvarmeanlæg er et lukket system. I modsætning til et fyr, skal et jordvarmeanlæg ikke fyldes op med noget. Jordvarmeanlægget passer næsten sig selv, udover et enkelt filter i pumpen, der skal rengøres. Dette behøves ikke at blive gjort mere end på årsbasis.
Havebrugens begrænsninger ved tilkobling til jordvarme i Korsør
Jordvarme kan få betydning for din omgang i haven. Havebrugen bliver begrænset ved tilføjelsen af jordvarme til dit hjem. Det skyldes at dyrkningen af buske, planter og træer kan skygge for anlæggets slanger der skal opfange varmen fra solen, da de slanger ligger under græsset. Det betyder, at der for at skabe jordvarmen behøves store, bare, ubevokset græsarealer afhængigt af hvor stort et hus du har.
Er du usikker på om dit jordstykke i Korsør er egnet til et anlæg til udvinding af jordvarme, så kan firmaerne der udbyder jordvarmeanlæg lave en prøve, hvor de vil fortælle dig hvor meget udbytte du vil få af jordvarmen i forhold til dit forbrug. Prøven er blandt andet en jordprøve og en vurdering af din haves størrelse og terræn. Slangerne fra anlægget udleder ingen giftstoffer og er derfor ingen hindring for dyrkning af planter og afgrøder i for eksempel højbede, eller dyrkning af planter og buske rundt om i haven, hvor der ikke er placeret slanger. Dette CO2 neutrale løsning er oplagt til boligejeren der vil lægge haven om, da der står et større udgravningsarbejde for døren, ved valget af en sådan varmelæsning, for at få placeret slangerne til anlægget korrekt. Dette lægger op til nye haveindretningseksperimenter i Korsørs haver.

Læs mere på: http://www.henrikjensenvvs.dk/vi-tilbyder/varmepumper/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>