En vellykket entreprise kræver en god entreprenør

Et byggeri kan være et dyrt arrangementet. Det afhænger naturligvis også af, hvilket byggeri man vil investere i. Opførelsen af et træhus er mindre bekosteligt end opførelsen af et metrobyggeri. På den anden side kan det anføres, at begge projekter kræver en god entreprenør. En Entreprenør er en betegnelse for en person, som kan forestå processen ved et byggeri. Der er mange former for entreprenører og de forestår alle sammen forskellige former for opgaver afhængigt af hvilken branche der er tale om. Sædvanligvis kender man en entreprenør som en der udfører arbejde indenfor byggebranchen. Det er således sådan, at offentlige myndigheder ofte har brug for realiseringen af byggeprojekter. Det kan f.eks. være en afdeling i en kommune som specifikt beskæftiger sig med byens udvikling og hvordan byen skal se ud. Denne afdeling kan have forskellige mennesker ansat som bygger på dette arbejde i form at diverse skitser og planlægninger. Der kunne typisk være tale om, landskabsarkitekter, almindelige arkitekter, ingeniører eller designere med forskellig baggrund. Disse udarbejder så nogle skitser, som man i samarbejde med en entreprenør kan sørge for, at projektet bliver realiseret.

Entreprenørens entreprisearbejde

Det skal dog bemærkes, at det arbejde som en entreprenør udfører kaldes for et entreprisearbejde, og projektet for en entreprise. Der er forskellige former eller slags af entrepriseformer.  Der er det man kalder for hovedentreprise, totalentreprise og fagentreprise. Hvilken entreprise man vælger afhænger naturligvis af projektets størrelse, hvorfor også økonomiske elementer indgår i denne vurdering. Det er dog vigtigt at bemærke, at uanset entrepriseform, så er der brug for en god entreprenør, en som kan holde styr på opgaven, og sørge for at den realiseres. Entreprenøren vil kunne være et stort firma, som har alle aspekter og elementer for, at der bliver tale om en god entreprise. En stor entreprenør vil have forskellige medarbejdere ansat under sig. Entreprenørens medarbejdere vil f.eks. kunne være arkitekter, ingeniører, tømrer og juridiske rådgivere. Juridisk rådgivning er uden tvivl et vigtigt element fra begge parters side. Også for entreprenøren er det vigtigt at få fastslået. Jamen hvad gælder der egentlig mellem entreprenøren og den anden part. Det er klart, at når man indgår aftalen så vil alle være glade og tilfredse. Men det er først når arbejdet skal til at realiseres, at der kan opstå vanskeligheder. Hvornår skal arbejdet være færdigt fra entreprenørens side. Hvad sker der hvis entreprenøren ikke bliver færdig til tiden, hvilke sanktionsmuligheder har entreprenørens modpart -som kaldes for bygherren. Alle disse ting skulle man gerne have taget stilling til, inden man påbegynder entreprisen. Når der er tale om en entreprisekontrakt med en entreprenør så vil der typisk være tale om det man kalder for en ydelse i længerevarende kontraktforhold. Det vil også sige, at når et stort byggeri er i gangsat så kan man ikke bare annullere det, hvis der foreligger misligholdelse fra den ene parts side. Man tænker her på det såkaldte transaktionshensyn. Altså det at der allerede er blevet brugt mange penge på entreprenøren og at entreprenøren selv har brugt meget tid på projektet.

Klik her for at besøge et professionelt entreprenørfirma.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>